Rik
משולחנה של ארנה רובין (1927-2014)
ראשי תוכן עניינים סיפורים מהשואה יומן הילדות של יוליקה מעולמה של ארנה רובין על ארנה רובין האינטרנט הפרטי של ארנה
ארץ הצבי הוקרה הקדמה שני דורות יומני קוציקה קישורים

מעץ החיים האשורי לעץ החיים הקבלי
צבי יוליאן רובין
BA, מדעי הרוח והחברה, האוניברסיטה הפתוחה

עץ החיים האשורי הוא סמל מסופוטמי דתי עתיק יומין שהופיע כמוטיב אומנותי במסופוטמיה כבר באלף הרביעי לפנה"ס ונקרא גם "עץ החיים המסופוטמי" או "עץ החיים הבבלי". הסמל נתגלה על חותמות רשמיות של האימפריה האשורית, בגדים מלכותיים ותכשיטים, ציורי קיר, ופסלים בארמונות מלכי אשור כמו חדר הכס בארמון אשורנצירפל השני שבכלח. מדובר בעץ שבקצות ענפיו כפות תמרים, אצטרובלים או רימונים. משני צידי העץ חיות, מלכים ודמויות לא טבעיות, ומעל דיסקה מכונפת ובתוכה דמותו של אשור האל האשורי הראשי. באלף השני לפנה"ס ה"עץ" התפשט בכל המזרח הקדום ויותר מאוחר התגלגל בצורות שונות ליהדות, נצרות, אסלאם ובודהיזם.

תבליט של עץ החיים האשורי שנמצא על ציור קיר בארמון בכלח מהמאה ה-9 לפנה"ס

המשמעות של העץ לא ברורה דיה אך משערים שמאחר שהמלך מופיע משני צידי העץ תחת הדיסקה המכונפת שבתוכה אשור, האל האשורי הראשי, העץ מסמל את סדר העולם השמיימי שלפיו המלך הוא הנציג של האל אשור עלי אדמות או אפילו בנו - כך למשל, משמעות "תגלת פלאסר", שמם של מספר מלכים אשוריים, באכדית: "אני שם מבטחי בבנו של אשור". הנובע מכך שהמלך האשורי הוא אדם מושלם מה שמצדיק את שלטונו האבסולוטי באימפריה.

לדעת הפרופסור הפיני סימו פארפולה1 ה"עץ" מצא דרכו אל תוך הקבלה (תורת הסוד והמיסטיקה היהודית) בצורת תרשים של עשר הספירות, שהן צורות שונות של ההתגלות האלוהית בעולם, שמשמעותן מלאכת וסודות הבריאה או הסדר העולמי בדומה למקרה של עץ החיים האשורי. הספירות (ראה תרשים למטה מימין) הן מילים פשוטות שמסתתרים מאחוריהן רעיונות עמוקים של הקבלה היהודית.

עץ הספירות שבקבלה היהודית. הענף המרכזי, בעל ארבע הספירות, מייצג את גזע עץ החיים האשורי בעל ארבעת המפרקים (ראה איור משמאל). שני הענפים הצדדיים בעלי שלוש הספירות, כל אחד, הוא כמספר הפירות בכל צד של גזע עץ החיים האשורי.
פישוט והבהרה של עץ החיים האשורי שלמעלה: באמצע גזע עם ארבעה מפרקים ומשני צידיו שלושה פירות בכל צד. משני צידי העץ ניצבת דמות המלך.

לדעת הפרופסור פארפולה העץ האשורי והיהודי דומים הן מבחינת מבנם והסמליות שהם מייצגים ולמעשה חד הם.

פארפולה הוכיח את תפיסתו על ידי כך שהחליף בעץ הספירות את הספירות באלים המסופוטמיים הרלבנטיים בהתאם לתכונותיהם הזהות עם הספירות. כך למשל את ספירת "יופי" החליף באלה אשתר (עשתר) שהיא אלת היופי והאהבה; סין אל החוכמה עם "בינה", מרדוך עם "חסד" וכו'. ליד כל אל רשם את המספר המקודש שיחסו לו במיתולוגיה המסופוטמית (ראה איור למטה).

עץ הספירות הקבלי בצירוף שמות האלים בעלי התכונות המקבילות מהמיתולוגיה המסופוטמית בצירוף המספרים המקודשים של כל אל. כך למשל ספירת החוכמה הוחלפה באל אאה, האמון על החוכמה, והמספר המקודש 60 וכו'.

פארפולה הראה שסכום המספרים בענף המרכזי של העץ הוא 30 (1+0+15+14).

אם נחסיר את שני המספרים העליונים של שני הענפים הצדדיים זה מזה נקבל גם 30 (60-30); בצורה דומה אם נחסיר את שני המספרים האמצעיים זה מזה נקבל 30 (50-20) וכך גם לגבי שני המספרים התחתונים 30=40-10.

ברור שהמספר 30 הוא מרכזי לעץ החיים האשורי בהיותו גם מחצית הבסיס לשיטת הספירה האשורית שבסיסה 60 בניגוד לשיטה העשרונית שלנו שבסיסה 10.

פארפולה הוסיף שמאחר שהמספר 30 מופיעה ארבעה פעמים (סכום המספרים של הענף המרכזי של העץ בנוסף לשלושת תוצאות החיסור של המספרים של הענפים הצדדיים שכל אחד מהם נותן 30 הרי יש לנו ארבעה פעמים שלושים שסכומם 120). אם נוסיף לזאת את סכום כל המספרים של העץ הנותנים 240 (30+20+10+1+0+15+14+60+50+40) אז נקבל את המספר המושלם 360 שבתרבות האשורית הוא מספר הימים בשנה והיקף היקום במעלות. בנוסף, השנה האשורית הורכבה משנים עשר חודשים בני 30 יום כל אחד.

לדעת פרופסור פארפולה העובדה שהשחזור לאחור, מעץ הספירות הקבלי לעץ החיים האשורי תוך התאמה לספירות אלים מסופוטמיים על פי תכונותיהם בצירוף מספריהם המיתולוגיים המקודשים, הניב הרמוניה של מספרים כל כך מושלמת, מאוזנת וסימטרית נותן לחשוב שזה לא מקרי ומעיד בהכרח ששני העצים קשורים אחד לשני תוך כדי המעבר בין התרבויות.

1. The Assyrian Tree of Life: Tracing the Origins of Jewish Monotheism and Greek Philosophy; Author: Simo Parpola;
Journal of Near Eastern Studies, Vol. 52, No. 3 (Jul., 1993), pp. 161-208; Published by: The University of Chicago Press.
http://www.atour.com/education/pdf/SimoParpola-TheAssyrianTreeOfLife.pdf

ראה גם:
זכריה סיטשין - תיאוריית האסטרונאוט הקדום


אינאנה
מותחן פסיכולוגי לנוער על גבול המדע הבדיוני

האם "עץ החיים האשורי" הוא עדות שהאדם נוצר מהכלאה של קופי־אדם קדומים, שחיו על פני האדמה לפני מאות אלפי שנים, עם חייזרים שבאו לבקר אותנו מכוכבים רחוקים. האם זה קרה? האם זה יכול לקרות שוב? האם מותר להתערב במעשה הבריאה?

הסיפור של ארנה רובין באתר מוזיאון ארצות הברית לזכר השואה בוושינגטון


טיולים לחו"ל וחוויות נוספות


רשת עצבית מלאכותית למתחילים - חיזוי תוצאות הטוטו (מאי 2019)
לוחות טרטריה ומוצא העם הרומני (דצמבר 2017)
האימפריה האשורית (ספטמבר 2017)
בדואים (ספטמבר 2017)
מעץ החיים האשורי לעץ החיים הקבלי (אוגוסט 2017)
תיאוריית האסטרונאוט הקדום (אוגוסט 2017)
הבעיה הפסיכופיזית (יולי 2017)
קבב רומני של פעם (מאי 2017)
מגדל הסחלבים (אפריל 2017)
ויטגנשטיין למתחילים (PDF) (מרץ 2017)
מיין קאמפף למתחילים - מיהו אדולף היטלר (PDF) (ספטמבר 2016)
מיין קאמפף למתחילים - מיהו אדולף היטלר (DOC) (ספטמבר 2016)
זוטות מהחוף המזרחי - אביב 2016
עבודת גמר באלקטרוניקה - מכללת בזק, ירושלים, 1973 – מאי 2016
מסיבת הפרישה לגמלאות של אסתר (אתי) רובין – ינואר 2016
האדם לחופש נולד - לוחמי חופש שהרשימו אותי
ארבעה ימים בפריז - קיץ 2011
מראות מאולימפיאדת בייג'ינג - קיץ 2008
קיצור תולדות השם הפרטי שלי (יוליאן – צבי – ג'וליאן)
רשמים מהחוף המזרחי בארצות הברית - קיץ 2015
הליבוביץ שלי
כיצד למדתי אנגלית
Tribute to AS Hornby by a Former Israeli ESL Student
הספד לאמא
רשמי מסע לפולין - קיץ 2014
Uncovering My Grandfather's Grave, Czernowitz, Ukraine
Amazing Reunion with a Childhood Friend, Galati, Romania
Uncovering My Grandmother's Grave, Galati, Romania
Holocaust Voyage to Poland - Summer 2014
ארץ הצבי - פיסות מחייו של צבי רובין (ג'וליאן)


*צבי יוליאן רובין הוא בנה של ארנה רובין

יותר על ארנה רובין


הערות ושאלות ניתן להפנות ל:
rubin.tzvi@gmail.com