Rik
משולחנה של ארנה רובין (1927-2014)
ראשי תוכן עניינים סיפורים מהשואה יומן הילדות של יוליקה מעולמה של ארנה רובין על ארנה רובין האינטרנט הפרטי של ארנה
ציור צילום תפירה ועוד... כתיבה ספרים שובבות מוסיקה משפחה ישראל רובין חברים תעודת הזהות של ארנה

מעולמה של ארנה רובין


ציור
מאת צבי יוליאן רובין


בשביל ארנה רובין הציור היה מעבר לתחביב - דרך חיים שהתנהלה מציור לציור מלווה בהתפעמות פנימית תוך כדי מלאכת הציור והתכנון של הציור הבא.

ארנה היתה אומנית במלוא מובן המילה שכן לא עניינו אותה שום השלכות של עיסוקה זה מעבר למשיכת המכחול.

ארנה החלה לצייר בילדותה בצ'רנוביץ ולא למדה ציור בצורה מסודרת - אולי בגלל השואה שגזלה ממנה את מיטב שנותיה ושאר מאורעות חייה כמו המעברים לרומניה ולישראל שחייבו ראשית כל הסתגלות לתנאים חדשים והתמודדות עם קשיי פרנסה.

ארנה ציירה במשך חייה למעלה ממאה ציורים מתועדים - רובם שמן על קנבס בסגנון ראליסטי.

הנושאים האהובים עליה בסדר כמותי יורד:

  • פרחים – 21 ציורים
  • נוף פסטורלי – 21 ציורים
  • נשים צועניות – 12 ציורים
  • נוף עירוני – 7 ציורים
  • פורטרטים משפחתיים – 9 ציורים
  • מקווי מים – 6 ציורים
  • מדינת ישראל – 4 ציורים
  • דימונה – 1 ציורים

ניתן לראות מהרשימה שלעיל שלמרות היותה ניצולת שואה שום ציור מציוריה, אפילו לא אחד, נושאו השואה. יתרה מזו, גם ציורים עצובים אחרים לא יצאו מתחת למכחולה - עדות לשמחת החיים והאופטימיות שאפפו אותה ואולי גם הרצון להדחיק את הזיכרונות הקשים מהשואה.

התמונה האחרונה

לתמונה זו בנה של ארנה, צבי וכותב שורות אלו, קרא "הליצן האחרון של ארנה" (היא ציירה עוד כמה ליצנים) משום שזהו הציור האחרון של ארנה רובין ושצויר לבקשתו של נכדה רון רובין ב-2012 בהיותה בגיל 85. הציור צויר בצבעי מים וניכר שארנה כבר לא הייתה במיטבה. ידי הליצן חסרות – סמלי להרגשת חוסר האונים שאפפה אותה. הציור מפאר את קירות ביתו של רון. הציור המתועד האחרון של ארנה שצויר ביוזמתה צויר ב-2006 ואילו הראשון ב-1964.
התמונה הראשונה

"רקדנית צועניה" - תמונה בשמן על קנבס מאת ארנה רובין מ-1964 שצוירה בדימונה. זוהי למעשה התמונה הראשונה המתועדת של ארנה.
פרחים באגרטל: ציור שמן על קנבס של ארנה רובין מ-1992

גלריית הציורים של ארנה רובין באינטרנט
הציורים של ארנה רובין ב-Instagram
כפר רומני על גדות נהר: ציור שמן על קנבס של ארנה רובין מ-1998

גלריית הציורים של ארנה רובין באינטרנט
הציורים של ארנה רובין ב-Instagram
מודעה לתערוכת ציורים של ארנה רובין ב-1976 במתנ"ס בדימונה. המודעה פורסמה ב"מביט", מקומון בדימונה, ב-14.4.76.

לא רק קדישמן צייר כבשים


עורך ומתרגם מרומנית: צבי רובין
הערות ושאלות ניתן להפנות ל:
rubin.tzvi@gmail.com