Rik
משולחנה של ארנה רובין (1927-2014)
ראשי תוכן עניינים סיפורים מהשואה יומן הילדות של יוליקה מעולמה של ארנה רובין על ארנה רובין האינטרנט הפרטי של ארנה
שני דורות מחלת החזרת הינשוף הטיול השפה הגרמנית שכנים מתכון הקרמשניט של ארנה מד הגובה של סבתא ארנה

מד הגובה של סבתא ארנה

על משקוף המרפסת של סבתא ארנה היה תלוי מד גובה כמו בקופת חולים אלא שהוא היה עשוי מפס קרטון לבן מאורך ועליו מסומנות שנתות של סנטימטרים כפי שניתן לראות בתמונה המצורפת.

סבתא ארנה נהגה למדוד את הגובה של נכדיה, מדי פעם, ולרשום את התוצאה של כל נכד בליווי תאריך.

המדידה הראשונה נערכה ב-28.3.1995 אז הגובה של נילי היה 120 ס"מ ואילו של רון 126 ס"מ – אז שניהם היו בני 7 (רון כבר אז היה תמיד ראשון.)

לעומת זאת המדידה האחרונה שנעשתה היתה של רון ב-8.4.2003 ואז הוא התנשא כבר לגובה של 174 ס"מ והיה בן 15.

השם שמתנשא הכי גבוה על מד הגובה של סבתא ארנה הוא של אודי - 181 ס"מ אבל משום מה בלי תאריך.

לעומת זאת שירלי גבהה מ-13.4.1995 עד-10.9.96 מ-165 ס"מ ל-170 ס"מ – כלומר 5 ס"מ בשנה וחצי – כל הכבוד לשירלי!

מאז הנכדים של סבתא ארנה – מימין לשמאל: נילי, שירלי, אודי ורון - גדלו קצת (לשירלי יש כבר ילדים משלה: שחר, אמיר וזוהר-שלומית) וכאן הם מצולמים בחתונתו של אודי עם בחירת ליבו ניצן ב-2012.
מד הגובה של סבתא ארנה על משקוף חדר המרפסת שבביתה
מד הגובה של סבתא ארנה במסגרת לשימור

עורך ומתרגם מרומנית: צבי רובין
הערות ושאלות ניתן להפנות ל:
rubin.tzvi@gmail.com