Rik
משולחנה של ארנה רובין (1927-2014)
ראשי תוכן עניינים סיפורים מהשואה יומן הילדות של יוליקה מעולמה של ארנה רובין על ארנה רובין האינטרנט הפרטי של ארנה
הוקרה הקדמה שני דורות יומני קוציקה שורשים קישורים

מעולמה של חנה גדסי ממושב משען


בגדים ותכשיטים מסורתיים בקרב נשות תימן

מכנסי נשים מסורתיים עם בתי רגליים הם החלק הרקום של שיפולי המכנסיים שלבשו הנשים היהודיות בתימן מתחת לשמלה. לבתי הרגליים מספר תפקידים: בידול האישה מלבוש הגבר, בידול האישה היהודיה מהאישה המוסלמית, מגן מפני פגיעת קוצים וצמחיה בעבודות השדה וצניעות. חנה גדסי נהגה לתפור ולרקום את מכנסיה בעצמה.
מטפחת ראש מסורתית בסגנון נשות תימן

עגילים מכסף בסגנון יהודי תימן
עגילים מכסף בסגנון יהודי תימן
טבעת מכסף בסגנון יהודי תימן

שרשרת מכסף עם תליון

ברכת מורי נחום בן שלום גדסי ז"ל ממושב משען
Jewish Yemenite Traditional Well Being Blessing


הצדעה לחנה ונחום גדסי ז"ל - ממייסדי מושב משען

הערות ושאלות ניתן להפנות ל:
rubin.tzvi@gmail.com