Rik
משולחנה של ארנה רובין (1927-2014)
ראשי תוכן עניינים סיפורים מהשואה יומן הילדות של יוליקה מעולמה של ארנה רובין על ארנה רובין האינטרנט הפרטי של ארנה
הוקרה הקדמה שני דורות קישורים

האינטרנט הפרטי של ארנה רובין*
תקופות גיאולוגיות בתולדות כדור הארץ
עידן תור מאורעות עיקריים
קנוזואיקון רביעון הופיע והתפתח האדם. הרביעון נמשך מלפני כ-2.6 מיליוני שנים עד ההווה.
שלישון היונקים והעופות החלו להתפרש על בתי גידול וצורות חיים שונות נוצרו, לאחר שהתפתחותם הוגבלה בגלל הזוחלים גדולי הממדים. משך תקופתו: 63.25 מיליוני שנים, מלפני 65 מיליוני שנים עד לפני 1.75 מיליוני שנים.
מזוזואיקון קרטיקון שגשגו הדינוזאורים וחיו בעדרים גדולים. בין הדינוזאורים הידועים של אותה תקופה נמנים הטירנוזאורוס רקס והטריצרטופס. הדעה המקובלת כיום טוענת כי עידן הקרטיקון הגיע לסיומו באחת, כאשר מטאור גדול פגע בכדור הארץ ויצר מכתש ענק. האבק כיסה את עין השמש לכמה שנים וגרם לחשכה ולחורף ממושך. עקב כך תוך, זמן קצר, נכחדו כ-90 אחוז ממיני בעלי החיים שחיו בתקופה זו, ובראשם הדינוזאורים ששלטו ביבשה באותם ימים. נמשך כ-80 מיליוני שנים, מלפני 145 מיליוני שנים עד לפני 65 מיליוני שנים
יורה הדינוזאורים הגיעו לשיאם, וביבשה שלטו הזאורופודים הענקיים שהגיעו לאורך של למעלה מ-20 מטר ומשקל של עשרות טונות. תור זה התאפיין באקלים לח יחסית וריבוי של יערות גדולים שסיפקו מזון לזאורופודים. סרט הקולנוע "פארק היורה" עוסק בעובדה זו, והפך את תור היורה למפורסם ביותר מכל יחידות הזמן הגאולוגיות. תור זה החל לפני כ-199.6 מיליון שנים והסתיים לפני כ-145.5 מיליון שנים.
טריאס בתור הטריאס התפתחו הדו-חיים, יצאו מן המים והפכו לזוחלים אמפיביים, שהפכו אחר כך לצבים, ללטאות ולתנינים. בתור הטריאס התפתחו מינים שונים כגון הפלסירות, ולבסוף גם הדינוזאורים. בתור זה נוצרו היבשות והתחילו להופיע צמחים הנושאים פרחים. אורכו 37 מיליון שנים: מלפני 245 מיליון שנים עד לפני 208 מיליון שנים.
פלאוזואיקון פרם במהלך תור זה הופיעו עצי המחט. לקראת סופו נוצרו לראשונה מדבריות. נמשך 45 מיליוני שנים, מלפני 290 מיליוני שנים עד לפני 245 מיליוני שנים.
קרבון הקרבון התאפיין בקרחונים, ירידה בגובה פני הים והיווצרות שרשראות הרים (כמו הרי האפלצ'ים בצפון אמריקה והרי הרץ בגרמניה). באמצע התקופה התרחש אירוע הכחדה מינורי של בעלי החיים הימיים. בתור זה היו בכדור הארץ ביצות רחבות ידיים, שהצמחייה העשירה שהורבדה בהן הייתה לימים למרבצי פחם המורכבים ברובם מפחמן (carbon) ומכאן שמו. אבותיהם הראשונים של היונקים התפצלו משאר הזוחלים בתור זה. נמשך מלפני 359 מיליון שנה, ועד 299 מיליון שנה.
דבון בתור הדבון הושלמה הפרדת יבשת פנגיאה ליבשות לאוראסיה וגונדוואנה ובין שני היבשות נוצר אוקיינוס גדול המכונה ים טתיס. מופיעים הדו-חיים הראשונים וכן שבטבטנים. משך תקופתו כ-45.5 מיליוני שנים, מלפני 408.5 מיליוני שנים עד לפני 363 מיליוני שנים.
סילור בתור הסילור התרחש הקימוט הקלדוני, אשר יצר את שרשרת ההרים לאורכה של נורבגיה, את רכסי ההרים העיקריים בסקוטלנד ובאנגליה, את רכסי הארדנים והסודטים. בתקופה זו הופיעו צמחי היבשה והכרישאים. משך תקופתו: 30.5 מיליוני שנים, מלפני 439 מיליוני שנים עד לפני 408.5 מיליוני שנים.
אורדוביק במהלך האורודוביק החלה בדרום כדור הארץ התכנסות יבשות שיצרה את גונדוונה, כשלב מקדים לקראת היווצרות יבשת-העל פנגיאה. תקופה זו מתאפיינת בשליטת חסרי החוליות ושגשוג של צמחי הים. לראשונה מופיעות שוניות האלמוגים. משך תקופתו: 71 מיליוני שנים, מלפני 510 מיליוני שנים עד לפני 439 מיליוני שנים.
קמבריון תור זה הוא המוקדם ביותר ממנו נמצאו סלעים בכמות משמעותית. כמו כן בראשית תור זה, בתוך תקופה של 20-10 מיליון שנה, הופיעו רוב המערכות הגדולות של בעלי החיים חסרי החוליות, תהליך הקרוי על שם התקופה "המפץ הקמבריוני". בישראל מצויים סלעים מתור זה באזור אילת. באזור תמנע נמצאה כמות גדולה של נחושת בסלעים מתור זה. משך התור כ-60 מיליוני שנים, מלפני כ-542 מיליוני שנים ועד לפני 488 מיליוני שנים.
פרוטרוזואיקון נאופרוטרוזואיקון לקראת סופו החלו להופיע החיים הנראים לעין (רב תאיים). עידן הקרח הנרחב ביותר הידוע לגאולוגים התרחש באמצע עידן זה וייתכן גם שהגיע לאזורי קו המשווה והפך את כדור הארץ ל"כדור שלג". התור נמשך כ-450 מיליון שנה, החל מלפני מיליארד שנה ועד לפני כ-542 מיליון שנה.
מזופרוטרוזואיקון המאורעות העיקריים שהתרחשו בתור זה הם היווצרות יבשת-העל רודיניה, התפרקות יבשת העל קולומביה והתפתחות הרבייה הזוויגית. משך תקופתו: החל מתום תור הפלאופרוטרוזואיקון, לפני כ-1.6 מיליארד שנים, ועד תחילת תור הנאופרוטרוזואיקון לפני מיליארד שנים.
פלאופרוטרוזואיקון בתקופה זו החלו היבשות להתייצב לראשונה. בתקופה זו התפתחו הכחוליות, סוג של חיידקים המשתמש בתהליך הביוכימי של הפוטוסינתזה על מנת לייצר אנרגיה תוך כדי הפקת חמצן. מעדויות פלאונטולוגיות התברר כי לפני כ-1.8 מיליארד שנים היו כ-450 יום בשנה, כלומר שאורך היממה היה כ-20 שעות.‏ משך תקופתו: החל מתום עידן הארכאיקון, לפני כ-2.5 מיליארד שנים, ועד תחילת תור המזופרוטרוזואיקון לפני 1.6 מיליארד שנים.
ארכאיקון נאוארכאיקון בדרום אפריקה נמצאו אצות כחוליות שגילם מוערך בכ-3.5 מיליארד שנה. באטמוספירה עדיין לא היה חמצן חפשי. יצורים מבצעי פוטוסינתזה נוצרו בארכאיקון ורק לקראת סופו שוחרר לאוויר חמצן על ידי פרוקריוטים שנוצרו במהלכו. את תחילתו של הארכאיקון מציינות עדויות גאוכימיות לחיים לפני כ-3.8 מיליארד שנה ואת סופו לפני כ-2.5 מיליארד שנה מציינת התייצבותם של השילדים היבשתיים הראשונים לפני אסון החמצן של הפרוטרוזואיקון.
מזוארכאיקון
פלאוארכאיקון
אאוארכאיקון
האדן האירוע החשוב והמשמעותי ביותר בהאדן הוא היווצרותם של כדור הארץ והירח בתוך מערכת השמש. לשאר האירועים בהאדן קיימות עדויות מעטות, והתהליך ברובו הגדול משוער. תחילתו של ההאדן בהיווצרותו של כדור הארץ לפני כ-4.54 מיליארד שנה וסופו לפני כ-3.8 מיליארד שנה, טרם הופעתם של מאובנים ראשונים.

בראשית: ציור בשמן על קנבס של ארנה רובין

גלריית הציורים של ארנה רובין באינטרנט

ערכים נוספים

ספרות רומיות גימטריה היקף ושטח העיגול אותיות יווניות מחזות שקספיר אופרות של ורדי נהרות מלכי אנגליה
מדינות משקלות ומידות ספרות ערביות שבעת פלאי תבל אלים ואלות אפיפיורים נשיאים אמריקאיים
מדינות ארצות הברית זמנים גיאולוגיים ראשי ממשלות ישראל נשיאי ישראל מחברי אופרטות מחברי אופרטות ממוצא רומני
יסודות כימיים מגדל פיזה שבטי ישראל מלכי צרפת ויטמינים ערים ונהרות

* ארנה רובין הייתה אישה מאוד סקרנית. היא לא הכירה את האינטרנט וחבל כי בטוח שיכלה למצוא בו כלי רב ערך. במחברת עבת כרס, שנמצאה בדירתה לאחר פטירתה, היא כתבה לעצמה אנציקלופדיה פרטית משלה. היא אספה נתונים שונים, במיוחד כאלה שניתן להציג בטבלאות ועניינם ידע עולם, ורשמה אותם במחברתה. מקור הנתונים לא כל כך ברור. מיעוטם בנה צבי, וכותב שורות אלו, סיפק על פי בקשתה אך את רובם היא ליקטה מעיתונים ומגזינים ברומנית וגרמנית, ספרי לימוד של בנה, יומני תלמיד ומקורות אחרים.

מקור: ויקיפדיה


עורך ומתרגם מרומנית: צבי רובין
הערות ושאלות ניתן להפנות ל:
rubin.tzvi@gmail.com