Rik
משולחנה של ארנה רובין (1927-2014)
ראשי תוכן עניינים סיפורים מהשואה יומן הילדות של יוליקה מעולמה של ארנה רובין על ארנה רובין האינטרנט הפרטי של ארנה
ציור צילום תפירה ועוד... כתיבה ספרים שובבות מוסיקה משפחה ישראל רובין חברים תעודת הזהות של ארנה

מעולמה של ארנה רובין


חברים
מאת צבי יוליאן רובין
(בנה של ארנה רובין)

ארנה מימין עם חברה ב-1938

פלוריקה וניקו בומברו (נוצרים) היו חברים מאוד טובים של ארנה וישראל רובין בגאלאץ, רומניה. זו תמונה מחתונתו של דאנוץ, בנם יחידם של פלוריקה וניקו.
הפגישה המחודשת עם דאנוץ

לארנה וישראל רובין היו עוד זוג חברים טובים בגאלאץ, רומניה, ג'אורג'טה וניקו תאודור, גם כן נוצרים. בתמונה נראים בנה של ארנה, צבי וכותב שורות אלו, ובתם היחידה של ג'אורג'טה וניקו, רודיקה, בתלבושת לאומית רומנית.

קורט שטרן וברטה שטרן (פלקנפליק)

את ברטה ארנה הכירה בגאלאץ למרות שגם היא נולדה, כמו ארנה, בצ'רנוביץ. כשברטה הגיעה לישראל היא התחתנה עם קורט שטרן שבתמונה. לברטה לא היו ילדים ואני (צבי, בנה של ארנה) מלאתי את החלל והיא אהבה אותי מאוד – אהבה שהצליחה להדביק גם את קורט למרות שהיו לו נכדים, בגילי, משלו.

את פפי שטרומינגר שבתמונה, עם צבי, ארנה הכירה בגאלאץ והחברות ביניהן נמשכה גם לאחר העליה לארץ.

בתמונה ניתן לראות את רגינה ופיליפ דלי עם בנם יחידם ג'לו (ישראל) שאותם ארנה וישראל רובין הכירו בדימונה מיד לאחר העליה לארץ. ג'לו היה גם חבר קרוב של בנה של ארנה, צבי.

פיליפ היה שען וגם חובב צילום – נושא משותף עם ארנה.


עורך ומתרגם מרומנית: צבי יוליאן רובין
הערות ושאלות ניתן להפנות ל:
rubin.tzvi@gmail.com