Rik
משולחנה של ארנה רובין (1927-2014)
ראשי תוכן עניינים סיפורים מהשואה יומן הילדות של יוליקה מעולמה של ארנה רובין על ארנה רובין האינטרנט הפרטי של ארנה
הוקרה הקדמה שני דורות יומני קוציקה קישורים

קוציקה מסביב ללוח השנה
2015-2016

קוציקה היא כלבת טרייר מעורבת ומעוקרת בת שנתיים וחצי, וכמו כל טרייר הראוי לשמו גם קוציקה מצטיינת מלבד בפעלתנות ושובבות מופלגים גם בצמיחת פרווה מהירה. יותר על קוציקה וחברים נוספים ניתן לקרוא בקישורים שמשמאל.

דף זה יתעד את קוציקה לאורך השנה בתמונות שיצולמו במרווחים של שבוע או שבועיים, בהתאם לנסיבות, שבהן ניתן יהיה לצפות בצמיחת פרוותה של קוציקה עד לתספורת הבאה. בנוסף, יתועד גם המשקל כשברור שלתנודות עונתיות תהיה השפעה גדולה יותר, אם בכלל, משלצמיחת השער.

התמונה הראשונה צולמה מיד לאחר התספורת האחרונה בראשית האביב כשהתמונה האחרונה תציג את פרוותה של קוציקה, במלוא הדרה, לפני התספורת הבאה.

יש לקחת בחשבון שאת קוציקה סיפרתי סביב העיניים, מדי פעם, מאחר שלטריירים יש נטיה לדלקות עיניים עקב השער הארוך שמכסה את עיניהם. כמו כן סיפרתי אותה סביב הישבן מסיבות מובנות. מלבד זאת השער צמח באופן טבעי.

ספיגת מים עד 0.5 kg
1
בראשית
7.5.2016 – 7.85 kg
3
10.6.2016 – 7.85 kg
2
28.5.2016 – 7.9 kg
5
9.7.2016 – 8.0 kg
עם הבן שלי רון
4
25.6.2016 – 7.9 kg
7
13.8.2016 – 8.05 kg
6
22.7.2016 – 8.05 kg
9
24.9.2016 – 81.5 kg
8
2.9.2016 – 8.05 kg
מתחת לשולחן בגינה
11
2.12.2016 – 8.2 kg
בהסוואה
10
21.10.2016 – 8.0 kg
עם קלי
13
6.1.2017 – 8.9 kg
שינת היופי
12
24.12.2017 – 8.7 kg
Singin in the Rain
15
23.3.2017 – 8.6 kg
מנוחת הלוחם (הלוחמת)
14
10.2.2017 – 8.35 kg
קוציקה ואני
15
23.3.2017 – 8.6 kg
מנוחת הלוחם (הלוחמת)
16
22.4.2017 – 8.6 kg
מציצה
יומני קוציקה
פיסות מחייהם של שלושה כלבים הגרים בגינה אחת וחברים נוספים ההולכים על ארבע וגם על שתיים
קוציקה בת חצי שנה

ארכיון

2014

עורך ומתרגם מרומנית: רובין צבי
הערות ושאלות ניתן להפנות ל:
rubin.tzvi@gmail.com